Video Giới Thiệu

Cấp sổ đỏ sẽ trở nên thông thoáng hơn.

  08/04/2016

  Orion Data Convert

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai sắp được ban hành, những vướng mắc trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà ở (sổ đỏ) được kỳ vọng sẽ được tháo gỡ trong thời gian tới.

Dự thảo Nghị định này sửa đổi bổ sung một số nội dung của 3 nghị định là Nghị định 43/2014, Nghị định 44/2014 và Nghị định 47/2014.

Việc cấp sổ đỏ tại các dự án nhà ở chậm là do tổ chức thực hiện chưa đúng quy định

Với với Nghị định số 43, có 6 nội dung được tập trung sửa đổi, bổ sung gồm:

(1) Bổ sung quy định về điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất cấp huyện nhằm giải quyết đối với các dự án, công trình phát sinh.

(2) Sửa đổi, bổ sung mội số nội dung nhằm tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận cho cả cơ quan nhà nước, người dân và doanh nghiệp.

(3) Quy định cụ thể hơn một số nội dung liên quan đến chế độ quản lý, sử dụng đối với một số loại đất, như quyền cho thuê tài sản gắn liền với đất thuê, đất thuê lại trả tiền hàng năm; xử lý việc sử dụng đất của tổ chức kinh tế do nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân để thực hiện dự án đầu tư; việc sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân khi chuyển mục đích sử dụng đất; cơ chế góp quyền sử dụng đất và điều chỉnh lại quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư.

(4) Rà soát và quy định theo hướng rút ngắn hơn thời gian thực hiện, đơn giản quy trình các thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai.

(5) Quy định cụ thể hơn hiệu lực thi hành của quyết định giải quyết tranh chấp đất đai và việc cưỡng chế thực hiện quyết định giải quyết tranh chấp đất đai.

(6) Quy định để xử lý chuyển tiếp đối với một số trường hợp tự thỏa thuận nhận chuyển quyền sử dụng đất, thu hồi đất, giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng.

Với Nghị định số 44 quy định về giá đất, tập trung sửa đổi quy định về áp dụng các phương pháp xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất theo hướng tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai trên thực tế; bổ sung quy định về thời hạn sử dụng của loại đất trong khung giá đất, bảng giá đất là 70 năm.

Với Nghị định số 47 quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, sẽ tập trung sửa đổi, bổ sung một số nội dung liên quan đến việc bồi thường, hỗ trợ về đất khi Nhà nước thu hồi đất có nguồn gốc được giao không đúng thẩm quyền trước ngày 1/7/2004, nhưng đã nộp tiền để được sử dụng đất, mà chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; việc xử lý tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đã nộp, chi phí đầu tư vào đất còn lại, tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất; về xử lý tiền thuê đất còn lại cho người được Nhà nước cho thuê đất trả tiền hàng năm nhưng đã trả trước tiền thuê đất cho nhiều năm khi Nhà nước thu hồi đất…