Video Giới Thiệu

Môi giới bất động sản phải có chứng chỉ hành nghề từ ngày 16 tháng 2 năm 2016

  08/04/2016

  Orion Data Convert

Theo quy định của Bộ Xây dựng, từ ngày 16 tháng 2 năm 2016, nhân viên môi giới bất động sản phải qua dự thi sát hạch mới được cấp giấy chứng nhận và phải có chứng chỉ mới được hành nghề. Ngoài ra nhân viên phải do đơn vị doanh nghiệp lập ra, có đăng ký.

Chứng chỉ môi giới bất động sản

Bộ Xây dựng vừa ban hành Thông tư số 11/2015/TT-BXD quy định việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới BĐS; hướng dẫn việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch BĐS; việc thành lập và tổ chức hoạt động của sàn giao dịch BĐS.

Đây được xem là động thái mạnh tay siết lại tình trạng hỗn loạn sàn giao dịch, nhân viên môi giới BĐS trong thời gian qua:

"Chúng ta phải đưa hoạt động này vào khuôn khổ, tránh triệt để tình trạng làm ăn chụp giật như thời gian trước. Trước đây, do một số doanh nghiệp địa ốc thiếu sự quan tâm đến đội ngũ nhân viên môi giới của mình, tuyển nhân viên không có chất lượng một cách ồ ạt, từ đó sinh ra việc cạnh tranh thiếu lành mạnh, gây ảnh hưởng chung đến thị trường. Quy định này cần sớm thực hiện để làm lành mạnh hóa thị trường BĐS".

Hà Nội Land